Regler

VI SPELAR FÖR ATT DET ÄR SKOJ MEN DET ÄR SJÄLVKLART EN TÄVLING


MÅNDAGSGOLFENS POÄNGSÄTTNING

Nu har vi hållt på i minst 14 år och det kommer att fortsätta i många år framåt.


Vi har alltid haft en poängsättning i måndagsgolfen och den har utvecklats över tiden.


Nu gör vi en översyn och kollar över poängsättningen för att se till att det fortsatt kommer att vara spännande och kul att vara med.

I upplägget för Måndagsgolfen så spelar vi numer ett antal olika spelformer. Individuella tävlingsformer är vanligast men vi spelar också partävlingar. 


Upplägget är bra men det går alltid att förbättra och vi tycker förändring är bra.


Det stora i 2022 års upplaga är att vi ger fler poäng i par tävlingarna vilket har varit efterfrågat. 

Nedan kan ni läsa om poängsättningen i de olika spelformerna uppdelade på Indiviuellt spel, Par spel och Match Spel


Planen är också att publicera resultatet på den här siten och överge utskicket av excel blad varje vecka.

POÄNGMATRIS, POÄNGBOGEY & SLAGGOLF


INDIVIDUELLT SPEL

I många år har vi kört med upplägget 5,4,3,2,1,1,1 etc poäng.


Under de sista åren så har vi varit betydligt fler vid varje speltillfället och poängsättningen behöver därför en översyn. 


Så här blir det 2022.


Om vi utgår ifrån att vi är 12 spelare vilket är något färre än genomsnittet de sista åren. När 12 spelare spelar blir det samma poängsättning som vårt klassiska upplägg; 5,4,3,2,1,1,1 etc.


Det nya är att för varje ytterligare spelare utöver 12 så blir en ytterliggare 2 poängare utdelad.


Som exempel; 14 man ställer upp. Utdelade poäng blir då 5,4,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1. 


Det innebär alltså att fler spelare kommer att få fler poäng och inte att vinnaren får ytterligare poäng.


Vad händer då om vi är färre än tolv tänker nån nu. Det blir lite stökigare men då kommer färre poäng att delas ut som den övre matrisen visar.


Som kuriosa var mer än två säsonger sedan det hände att vi var färre än 12 spelare id ett tillfälle.


Den nedre matrisen visar hur extra poängen faller ut och vilka placeringar som får poäng.

POÄNGMATRIS, BETTER BALL, 2-MANNA SCRAMBLE & 2-MANNA SCRAMBLE MATCH


PAR SPEL

Feedbacken har varit solklar när det gäller par spel. Det har varit för liten utdelning jämnfört med det individuella spelet. Nu ökar vi på utdelningen eftersom tävligsformerna är mycket uppskattade.


Par spelet kommer nu att ge ungefär 25% mer poäng totalt jämnfört med det individuella spelet. 


Samma princip som i det individuella spelet kommer att gälla ifall vi är fler än 12 spelare (6 par i matrisen) och då kommer extrapoäng att utdelas. Är vi färre spelare än 12 så blir det färre poäng.


Förra säsongen så testade vi också 2-manna Scramble match vilket var kul. Tyvärr kan vi konstatera att det var en del extra jobb att få ihop spel schemat och rodda med sena avhopp och kalla in extra spelare. I år så har vi därför ingen 2-manna Scramble match i spelschemat. 


Om vi skulle haft det så hade poängupplägget sett ut som i den nedre bilden i det här avsnittet . 


Nytt i det upplägget för att öka på poängen så finns det nu med Längsta Drive och Närmast Hål i bollen utöver Längsta drive och närmast hål för hela omgången. 


POÄNGMATRIS, MATCHCUP & MATCHSPEL


MATCH SPEL

2021 var den första säsongen vi hade Matchspel officiellt på schemat. Vi fortsätter med det.


Det blir i princip samma uplägg som förra året men med twisten att vinnaren i finalen får fyra poäng istället för tre.


Eftersom det är en cup så är det ett antal som åker ut efter varje omgång. De spelar självklart också match vid nästa match datum men och spelar om samma poäng.


Om det skulle visa sig att vi är ojämnt antal spelare så plockar vi in en reserv.  


Vi lägger också till Närmast Hål och Längsta Drive i år.  


HUSREGLER OCH ANNAT


ÖVRIGT

Asocialt uppträdande

Närvarande 

Närvaropoäng

Hole in One

Spelavgift

God stämning är en självklarhet i Måndagsgolfen.

Intresse och engagemang är viktigt och när frågan ställdes så var en stor majoritet för att ställa ett minimi krav på närvaro. Det kan självklart finnas bra skäl för frånvaro och då beaktas det.

Det kan var så att man av olika anledningar behöver avvika innan rundan är färdigspelad. För att få närvaropoäng för omgången behöver man ha spelat ett antal hål. 

Hole in One ger några extra poäng. Det kan man vara värd eftersom man ändå måste köpa Champagne. Inget billigt bubbel, utan Champagne gäller.

Ingen spelavgift för inköp av priser 2022.

-1 poäng

50% närvaro

Hålat ut mer än 50% av de aviserade antal hålen för rundan 

3 poäng (max en gång per säsong)

0 SEK